Raport bieżący Nr 25/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 19.06.2017 roku przez Walne Zgromadzenie.  

Jacek Drobny  

Wykształcenie, kwalifikacje:

1977 – 1981 - Uniwersytet Wrocławski, geografia ekonomiczna

1980- 1988 Uniwersytet Wrocławski, filozofia

1992- 1993 Central Connecticut State University & Politechnika Wrocławska, business studies

1994 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, inwestycje finansowe  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

2017 – obecnie KGHM TFI S.A. – Prezes Zarządu

2011 – 2017 PKO Bank Polski – dyrektor ds. i dyrektor makroregionu  w bankowości korporacyjnej,

2006 -2011 KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, wiceprezes zarządu ds. finansowo-administracyjnych, pełnomocnik zarządu ds. finansowo-administracyjnych  (od maja 2008 r.),

2003 – 2005 Niezależny konsultant w zakresie obsługi kredytowej i biznesowej średnich i dużych korporacji, 2000 – 2002 Telefonia Dialog S.A. (Grupa KGHM SA), wiceprezes zarządu ds. finansowych (do stycznia 2002 r.), pełnomocnik zarządu ds. strategii (do czerwca 2002), 1

999 Niezależny konsultant – doradztwo w zakresie montowania linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów infrastrukturalnych,

1996 – 1998 Preem Petroleum Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu, prezes zarządu, dyrektor zarządzający, 1995 Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Sp. z o.o. w Warszawie, członek zarządu, dyrektor handlowy oddziału w Warszawie, dyrektor oddziału we Wrocławiu,

1991 – 1994 Renifer S.A. w Świdnicy, tymczasowy kierownik przedsiębiorstwa, dyrektor naczelny, zarządca komisaryczny, prezes zarządu,

1990 – 1991 Urząd Miejski w Świdnicy, prezydent miasta,

1989 - 1990 Biotop Sp. z o.o. we Wrocławiu, prezes zarządu,

1988 – 1989 Inelcons Sp. z o.o. we Wrocławiu, wiceprezes zarządu  

Ponadto:  

1993 – 1994 Fundacja Regionu Wałbrzyskiego, doradca,

1993 – 1994 “DIORA” SA w Dzierżoniowie, członek rady nadzorczej,

1996 – 2000 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. we Wrocławiu, członek rady nadzorczej,

1999 - 2000Bester  S.A. w Bielawie, członek rady nadzorczej,

2000 - WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o.  w Wałbrzychu, członek rady nadzorczej,

2017 – Uzdrowisko Połczyn S.A., członek Rady Nadzorczej,

2017 – Staropolanka Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej.  

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.). 

Related Articles