Raport bieżący nr 25/2012

W sprawie: zmiany adresu centrali (biuro Zarządu i pomieszczenia biurowe centrali) Spółki INTERFERIE S.A. .

 

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje o zmianie z dniem 28.12.2012 r. adresu centrali (biuro Zarządu i pomieszczenia biurowe centrali) Spółki INTERFERIE S.A. W następstwie dokonanej zmiany centrala Spółki (biuro Zarządu i pomieszczenia biurowe centrali) będzie mieścić się pod następującym adresem:

LETIA BUSINESS CENTER
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica.

Nie ulegają zmianie numery telefonów i faksów. Zmiana adresu centrali Spółki nie stanowi zmiany siedziby w rozumieniu art. 304 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Adres siedziby Spółki pozostaje bez zmian tj.:

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 176
59 – 301 Lubin

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Related Articles