Raport bieżący nr 24/2011

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE S.A przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 29.11.2011  roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.          

Raport bieżący nr 24/2011

 

Załacznik do RB 24/2011

Related Articles