Raport bieżący nr 24/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że frekwencja w obiektach należących do Spółki  wyniosła w miesiącu lipcu 2009 roku 83,9 proc. W miesiącu lipcu 2008 roku obłożenie wynosiło 70,6 proc. 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w miesiącu lipcu 2009 roku ukształtowały się na poziomie 6.076,5 tys. złotych. W roku 2008 wynosiły 5.614,5 tys. złotych. 

 Średnia stawka za pokój (ADR) w miesiącu lipcu 2009 ukształtowała się na poziomie 173,1 zł. zaś w miesiącu lipcu 2008 171,1 zł. Przychód z jednego pokoju (RevPAR), w miesiącu lipcu 2009 ukształtował się na poziomie 145,7 zł zaś w miesiącu lipcu 2008 120,7 zł. 

Wynik na sprzedaży w porównaniu z minionym rokiem: za lipiec 2009 roku 2.219,1 tys. złotych przy 1.420,1 tys. złotych w 2008 roku.   

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).         

Related Articles