Raport bieżący nr 24 / 2007

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie par. 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744) informuje, iż po 5 miesiącach bieżącego roku uzyskany przez INTERFERIE S.A. wynik netto jest wyższy od założeń budżetowych o 44,47 %.

Plan na 5 miesięcy 2007 roku zakładał osiągnięcie wyniku netto na poziomie: - 1 662,9 tys. złotych. W omawianym okresie wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę ukształtował się na poziomie: - 948,8 tys. złotych.

W związku z szerokim zakresem prac inwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę Zarząd INTERFERIE S.A. podtrzymuje prognozę wyniku finansowego opublikowaną w Raporcie bieżącym Nr 9/2007 z dnia 11 marca 2007 roku.

Spółka będzie informowała o realizacji prognozowanych wyników finansowych w sprawozdaniach kwartalnych, a w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów bieżących.

 

Raport bieżący nr 24/2007 (PDF 47 kb)

Related Articles