Raport bieżący nr 24 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że otrzymał, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o sprzedaży dnia 28 listopada 2006 r. przez Pana Andrzeja Bukowczyka - Członka Zarządu INTERFERIE S.A. – 4 355 akcji INTERFERIE S.A. po średniej cenie 10, 43 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło w ramach zwykłej transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacja została sporządzona dnia 30 listopada 2006 r. w Lubinie.

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz 1538)

Raport bieżący nr 24 / 2006 (PDF 58 kb)

Related Articles