Raport bieżący nr 23/2009

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje,  że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)  Spółka  nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r. 

Zaktualizowane daty publikacji raportów okresowych INTERFERIE S.A. w 2009 roku (raporty obejmujące okres od dnia ukazania się niniejszego raportu do końca bieżącego roku): 

1) Raporty kwartalne :     

-  za III kwartał 2009 r. – w dniu 2.11.2009 r.     

2) Raport półroczny za I półrocze

- w dniu 13.08.2009 r.         

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)        

Related Articles