Raport bieżący nr 22/2012

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.04.2012 r.         

 

 

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE  S.A przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 26.04.2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.          

 

 

Załącznik do Raportu bieżącego nr 22 / 2012

 

Related Articles