Raport bieżący nr 22 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 17.11.2006 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Bukowczyka członka Zarządu INTERFERIE S.A., iż w dniach:
1) 15.11.2006 roku dokonał zakupu 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. po cenie 6,03 złotych za jedną akcję. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym, sesja zwykła - za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) 16.11.2006 roku dokonał sprzedaży 250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. po cenie 6,10 złotych za jedną akcję. Zbycie nastąpiło na rynku regulowanym, sesja zwykła - za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) w związku z art. 160 ust 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Raport bieżący nr 22 / 2006 (PDF 58kb)

Related Articles