Raport bieżący Nr 20/2020

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020, przekazuje  w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanego dnia 24.06.2020r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).

 

Łukasz Stelmach

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

1999-2004

 

1995-1999

studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza   w Świdnicy.

 

 Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2020 – obecnie – Wiceprezes Zarządu KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2015 – 2020 - KGHM Polska Miedź S.A. Centrala na stanowisku Dyrektora Naczelnego Centrum Usług Księgowych – Głównego Księgowego KGHM Polska Miedź

 2011 – 2015 - KGHM Polska Miedź S.A. Centrala na stanowisku Dyrektora Departamentu Podatków

 2002 – 2011 - Ernst & Young Sp. z o.o. Dział Doradztwa Podatkowego, w tym m.in.: na stanowisku Senior Menedżera, na stanowisku Menedżera.

 

Ponadto:

Doradca podatkowy nr 10518 wpisany na listę od 27 lipca 2006 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM ZANAM S.A. (04.2016-06.2018), Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. (12.2017-08.2019), członek Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. (03.2012 – 04.2016).

Prezes Zarządu Cuprum Nieruchomości Sp. z o.o. (09.2014-09.2018), członek Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. (od 03.2017 do 05.2018).

 

 

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim   (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).

Related Articles