Raport bieżący nr 20/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 09.06.2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano do składu Komitet Audytu Pana Pawła Potocznego. Funkcję przewodniczącej Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powierzyła Pani Renacie Wiernik-Gizickiej.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Related Articles