Raport bieżący nr 20/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z CP CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na wykonanie:  

a. Projektu budowlanego w zakresie rozbiórki istniejącego obiektu należącego do INTERFERIE S.A. w Świnoujściu oraz budowy nowego kompleksu hotelowo – konferencyjno – wypoczynkowego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b. Projektu wielobranżowego wykonawczego rozbiórki istniejącego obiektu i budowy nowego kompleksu hotelowo – konferencyjno – wypoczynkowego,

c. Projektu kompleksowego wyposażenia wnętrz nowo projektowanego obiektu,

d. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania procesu inwestycyjnego. 

Całość prac projektowych  hotelu w Świnoujściu zostanie zakończona w listopadzie 2009 r. Wynagrodzenie z tytułu prac wymienionych  wyżej wynosi 2 548 300,00 złotych plus VAT.  

Zarząd INTERFERIE S.A. informował Raportem bieżącym nr 19/2009 z dnia 12.05.2009 roku o dokonaniu wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu architektonicznego hotelu w Świnoujściu    

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)        

Related Articles