Raport bieżący nr 20/2007

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 18 maja 2007 r. odwołała Panią Mariolę Karczewską ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.   

 

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)      

Related Articles