Raport bieżący Nr 2/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. przez Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarząd INTERFERIE S.A., stosownie do art. 80 ust. 3 Ustawy o ofercie, w załączeniu przekazuje także opinię zewnętrznego podmiotu dotyczącą ceny akcji INTERFERIE S.A. proponowanej w Wezwaniu wydaną na zlecenie Zarządu Spółki przez SJOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz stanowisko organizacji związkowej.

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983)

Stanowisko Zarządu

Opinia SJOS Sp. z o.o.

Stanowisko Związku Zawodowego

Related Articles