Raport bieżący Nr 2/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje wykaz informacji, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2014.  Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2014 dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.gielda.interferie.pl/.  

Podstawa prawna: art.65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539). 

 

Related Articles