Raport bieżacy nr 2 / 2013

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje wykaz informacji, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2012.    Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2012 dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.gielda.interferie.pl/.    Podstawa prawna: art.65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539).

Załącznik                       

Related Articles