Raport bieżący nr 2/2009

Działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Spółka nie będzie w sposób pełny stosowała zasady określonej w Części II pkt 2 ,, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ":  ,,Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.". 

Spółka zakończyła w IV kwartale 2008 roku prace nad stroną „relacji inwestorskich” zgodną z modelowym serwisem relacji inwestorskich. W chwili obecnej Spółka posiada stronę w języku angielskim i niemieckim zawierającą podstawowe informacje o Spółce. Strony obcojęzyczne kładą nacisk na zainteresowanie ofertą produktową Spółki.  

Spółka do końca II kwartału 2009 roku uruchomi stronę w języku angielskim wzorowaną na modelowym serwisie relacji inwestorskich - strona internetowa Spółki w zakresie „relacji inwestorskich” będzie zawierała istotne informacje dotyczące Spółki i jej sytuacji, tak aby inwestorzy komunikujący się w tym języku nie byli w gorszej sytuacji niż inwestorzy komunikujący się w języku polskim.  

Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Spółki oraz w związku z wysokimi kosztami profesjonalnych tłumaczeń (w szczególności raportów okresowych i bieżących) Spółka postanowiła w związku z wdrożonym programem obniżki kosztów działalności wstrzymać tłumaczenia raportów okresowych i bieżących. Spółka odrębnym raportem poinformuje o wprowadzeniu pełnej funkcjonalności na stronie angielskojęzycznej.   Spółka prowadzi aktywną politykę kontaktów za analitykami oraz inwestorami, również zagranicznymi; powyższe działania zdaniem Spółki pozwolą na uzyskanie przez inwestorów zagranicznych wystarczających informacji oraz możliwości kontaktu ze Spółką.    

Related Articles