Raport bieżący nr 2/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2008 r.: 

1) Raporty kwartalne : 

 a) za IV kwartał 2007 r. – w dniu 08.02.2008 r.

b) za I kwartał 2008 r. - w dniu 30.04.2008 r.

c) za II kwartał 2008 r. – w dniu 01.08.2008 r.

d) za III kwartał 2008 r. – w dniu 31.10.2008 r. 

2) Raport półroczny za I półrocze - w dniu 14.09.2008 r. 

3) Raport roczny za 2007 r. - w dniu 11.03.2008 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Raport bieżący nr 2/2008 (PDF 44 kb)

Related Articles