Raport bieżący nr 19/2013

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 27.05.2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.    

Uchwały NWZ 27 05 2013  

Related Articles