Raport bieżący nr 19/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 12.05.2009 roku dokonał wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu architektonicznego nowoczesnego centrum hotelowego połączonego z centrum rehabilitacyjnym i konferencyjnym, które spółka INTERFERIE S.A. wybuduje w Świnoujściu.  

 Nowy hotel INTERFERIE S.A. w Świnoujściu będzie miał około 300 pokoi (jedno-, dwuosobowych oraz apartamentów).  Łączna ilość miejsc noclegowych wynosić będzie 600. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 5 tys. metrów kw., a jego całkowita powierzchnia to około 27 tys. metrów kw.  

Realizacja zadania inwestycyjnego w Świnoujściu zostanie rozpoczęta w roku 2010.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)        

Related Articles