Raport bieżący nr 19 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 26.09.2006 r. otrzymał zawiadomienie od członka Zarządu pana Andrzeja Bukowczyka, informację w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanych transakcjach kupna instrumentów finansowych INTERFERIE S.A. przez:

1) Andrzej Bukowczyk - osoba obowiązana
2) osoba blisko związana z osobą obowiązaną (małżonka).

Treść powyższej informacji w zakresie podlegającym przekazaniu do publicznej wiadomości jest następująca:

Wskazanie więzi prawnej łączącej Osobę Obowiązaną z Emitentem: członek Zarządu;

Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja:
1) prawa do akcji INTERFERIE S.A. w Lubinie;
2)akcje INTERFERIE S.A. w Lubinie;

Opis transakcji:
1) w dniu 04.08.2006 r. kupno 250 sztuk akcji Emitenta za cenę 6,00 zł za jedną akcję,
2) w dniu 11.09.2006 r. kupno 1 495 sztuk akcji Emitenta za cenę (średnią) 5,82 zł za jedną akcję,
3) w dniu 12.09.2006 r. kupno 500 sztuk akcji Emitenta za cenę (średnią) 5,78 zł za jedną akcję,
4) w dniu 14.09.2006 r. kupno 532 sztuk akcji Emitenta za cenę (średnią) 5,75 zł za jedną akcję,
5) w dniu 15.09.2006 r. kupno 600 sztuk akcji Emitenta za cenę (średnią) 5,76 zł za jedną akcję,
6) w dniu 21.09.2006 r. kupno 211 sztuk akcji Emitenta za cenę (średnią) 5,53 zł za jedną akcję.

Miejsce transakcji : GPW w Warszawie.

Tryb zawarcia transakcji:
1) proces publicznej subskrybcji akcji (transakcja w dniu 04.08.2006 r. kupno 250 sztuk akcji Emitenta za cenę 6,00 zł za jedną akcję),
2) rynek regulowany, sesja zwykła.

Data i miejsce sporządzenia informacji: 26.09.2006 r. , Lubin

Raport bieżący nr 19 / 2006 (PDF 59kb)

Related Articles