Raport bieżący nr 18 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w raporcie bieżacym 6/2006 z dnia 07.08.2006 r. w sprawie informacji o kosztach emisji INTERFERIE S.A., po dokonaniu ostatecznego rozliczenia wydatków w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji, zmianie ulegają dotychczasowe jego zapisy dotyczące kosztów emisji.

Było:

12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 874 tys. złotych, z czego:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 440 tys. złotych,
b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 155 tys. złotych,
d. Koszty promocji oferty: 279 tys. złotych.

Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy. Spółki.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji poniesionych w sierpniu 2006 r., wysokość kosztów poniesionych w sierpniu 2006 r. została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta. Ostateczna wysokość zaksięgowanych kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości po zamknięciu ksiąg za miesiąc sierpień do dnia 20 września 2006.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą wyniósł: 0,17 złotego.

Winno być:

12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 1 074 tys. złotych, z czego:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 440 tys. złotych,
b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 155 tys. złotych,
d. Koszty promocji oferty: 479 tys. złotych.

Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy. Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą wyniósł: 0,21 złotego.

Podstawa prawna: §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport bieżący nr 18 / 2006 (PDF 55kb)

Related Articles