Raport bieżący nr 17/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 w sprawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  INTERFERIE S.A.  w dniu 25.04.2013 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 24.05.2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej tj.: Marcin Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Renata Wiernik Gizicka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani:   1. Marek Panfil - Przewodniczący 2. Renata Wiernik Gizicka 3. Marcin Chmielewski 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).           

Related Articles