Raport bieżący Nr 16/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 18.04.2017 roku, otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 06.04.2017 roku  hipoteki umownej łącznej (KW nr 2242/7, 13014/0, 12651/0, 10868/0)  do kwoty 4 536 118,26 EURO, ustanowionej na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek, opłat, kosztów i prowizji wynikających z zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nr 01/DCK/2012 kredytu inwestycyjnego z dnia 12 stycznia 2012 roku.

 

O zawarciu kredytu Emitent informował Raportem bieżącym Nr 2/2012. O ustanowieniu hipoteki Emitent informował Raportem bieżącym Nr 5/2012.

 

 Wykreślenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.

 

 

Podstawa prawna: MAR par. 17 ust. 1 - informacje poufne

Related Articles