Raport bieżący nr 16/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 31.03.2010  r. następujące osoby zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki:       

1. p. Cezary Iwański,

2. p. Janusz Żołyński,

3. p. Robert Ostowicz,

4. p. Angelika Andersz – Hrynków,

5. p. Józef Stanisław Kowalski,

6. p. Jerzy Pokój.   

 Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.        

Informacje na temat: p. Janusza Żołyńskiego, p. Angeliki Andersz – Hrynków, zostały przekazane Raportem bieżącym nr 35/2009.  

 Informacje na temat: p. Roberta Ostowicza, p. Józefa Stanisława Kowalskiego, p. Jerzego Pokój, zostały przekazane Raportem bieżącym nr 33/2008. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259)     

Related Articles