Raport bieżący Nr 14/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 27.03.2017 r. Rada Gminy Darłowo podjęła uchwałę zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla strefy Dąbki, Bobolin, Żukowo, Bukowo Morskie, Porzecze. Obecnie trwa procedura wynikająca z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 13 maja 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 778)  w związku z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 446).

 

Zatwierdzona zmiana planu umożliwia realizację planowanej przez Emitenta inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ośrodka w Dąbkach. Zmiana planu uwzględnia wszystkie zgłaszane przez Emitenta wnioski.

 

 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Related Articles