Raport bieżący nr 14 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, informuje że w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2006 r. W Komunikacie poinformowano, iż na wniosek emitenta, zgodnie z Uchwałą Nr 376/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25.07.2006 roku, w Krajowym Depozycie w dniu 29 sierpnia 2006 r. zostały zarejestrowane następujące papiery wartościowe spółki INTERFERIE S.A. :

1) 300 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł, które oznaczono kodem PLINTFR00023 (nazwa indywidualna INTERFERIE1) oraz,
2) 9 264 200 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł, które oznaczono kodem PLINTFR00031 (nazwa indywidualna INTERFERIE).

Podstawa prawna: par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2006 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744).

Raport bieżący nr 14 / 2006 (PDF 52 kb)

Related Articles