Raport bieżący nr 13/2014

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25.04.2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

 

Uchwały ZWZ

Related Articles