Raport bieżący nr 13 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż w lipcu 2006 roku Spółka osiągneła:
- przychody na poziomie 6 388 tys złotych
- zysk netto na poziomie 1 490 tys złotych

W analogicznym okresie roku 2005 Spółka osiągneła:
- przychody na poziomie 6 054 tys złotych
- zysk netto na poziomie 1 522 tys złotych

W analogicznym okresie roku 2004 Spółka osiągneła:
- przychody na poziomie 5 130 tys złotych
- zysk netto na poziomie 1 336 tys złotych.

Frekwencja w ośrodkach Spółki w lipcu kształtowała się następująco:
2006 - 86,9 %
2005 - 80,7 %
2004 - 66,9 %

W stosunku do analogicznego okresu roku 2005 w roku 2006 nastąpił wzrost na sprzedaży pomimo zmniejszonej bazy noclegowej. Spółka zbyła następujące ośrodki - Ośrodek Kolonijny Niedźwiadek w Łukęcinie (sprzedany w 2005 roku), Ośrodek Kolonijny Gawęda w SianoŜętach (sprzedany w 2005 roku), Dom Wypoczynkowy KOWELIN w Łebie (sprzedany w 2006 roku), Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy Jeziorak w Pszczewie (sprzedany w 2005 roku). Powyższe ośrodki wypracowywały zysk tylko w okresie sezonu letniego.

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie podtrzymuje prognozę realizacji założonych wyników w roku 2006 zawartą w Prospekcie Emisyjnym Akcji.

Raport bieżący nr 13 / 2006 (PDF 55 Kb)

Related Articles