Raport bieżący nr 12/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje na temat członków Zarządu  powołanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w dniu 16.03.2012 roku.   

Arkadiusz Miszuk   (45 lat)         

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:   

1986 – 1992 Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, magister ekonomii. 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2009-2012 – Telefonia DIALOG S.A.  – gdzie pełnił funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, członka Zarządu; 

2006 – 2009 – WROLOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;  

1994 – 2006 – działalność gospodarcza pod firmą Biuro Obsługi Finansowej ARKON, w ramach prowadzonej działalności obsługa m. in. następujących podmiotów: Telewizja Polska S.A., Telewizja POLSAT S.A., Solpol Sp. z o.o., Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Financial Invest Group Sp. z o.o. ;  

1993 - 1994 – PHILICON Consulting & Investment Group Sp. z o.o. – specjalista ds. konsultingu; 

1992 – 1993 – CASUS C&EA Sp. z o.o. – referent ds. obsługi kapitałowej. 

Ponadto:    

2009-2011 – Petrotel Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.        

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.        

Dariusz Rutowicz (38 lat) 

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:    

1994 – 1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, magister ekonomii,  2008 – 2009 Advanced Executive Education Program – Management II; 

Ponadto: W trakcie pisania pracy doktorskiej 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2012 – obecnie KGHM TFI S.A. – dyrektor ekonomiczny ds. grupy uzdrowisk; 

2010 – 2012 – ZABRED S.A. we Wrocławiu – członek Zarządu ds. finansowych; dyrektor ekonomiczny;  2005 – 2009 IMPEL S.A. we Wrocławiu – dyrektor zarządzający , dyrektor Biura Controllingu Grupy Impel;    2002 – 2005 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. – dyrektor Biura Controllingu i Audytu Wewnętrznego, główny specjalista audytor wewnętrzny; 

1999 – 2002 – Agencja Konsultingu i Audytoringu Gospodarczego Accord`ab Sp. z o.o. we Wrocławiu – samodzielny księgowy/konsultant; 

1999 – Top Consulting Ltd. we Wrocławiu – konsultant z zakresu transformacji i optymalizacji modeli biznesowych;  

1998 – UGI Utilites, Inc. Harrisburg PA, USA – członek zespołu projektowego.  

Ponadto: 

2004 – 2005 – przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dom Książki S.A. w Warszawie;

2004 – 2005 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki WKRA S.A. w Warszawie; 

2004 – 2005 – członek Rady Nadzorczej spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. w Warszawie

2005 – obecnie – niezależny konsultant z zakresu wdrażania Balanced Scorecard i restrukturyzacji; 

2005 – 2010 – wykładowca. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.        

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.        

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)             

Related Articles