Raport bieżący Nr 11/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż po sesji 3 marca 2022 r. z list uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland zostały wykreślone akcje spółki INTERFERIE (ISIN PLINTFR00023). Operacja wykreślenia akcji spółki INTERFERIE z portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%. Jednocześnie po sesji 3 marca 2022 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki INTERFERIE (ISIN PLINTFR00023) z indeksu InvestorMS. Operacja wykreślenia akcji spółki INTERFERIE z ww. indeksu wynika z jego regulaminu, zgodnie z którym w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Podstawa prawna: inne uregulowania.

Related Articles