Raport bieżący Nr 11/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu INTERFERIE S.A. powołanych dnia 26 kwietnia 2019 r. przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A.:

 

Piotr Sosiński:

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa (1999)

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych (2003)

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny (2004)

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1999-2000 - Wratislavia Invest Company Sp. z o.o. - asystent radcy prawnego

2000-2002 - stypendium naukowe Fundacji KAAD w Bonn i Monachium

2003 - 2006 - współpraca z kancelariami J. Nawrocki & S. Czerwiński SC oraz WT Wrocław

2003 - 2006 - Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" – wykładowca

2003-2004 - Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt nad Odrą - wykładowca

2004-2007 - indywidualna praktyka prawnicza, obsługa m.in. spółek prawa handlowego

2004 - 2016 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, adiunkt kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

2007 - 2010 - zastępca Prezydenta Wałbrzycha

2010 – 2016 - Kancelaria Radcy Prawnego – właściciel

2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Prezes Zarządu

 

Ponadto pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w POM-EKO S.A. w Szczecinku (2000-2001); Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi (2006-2007); Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" Sp. z o.o. w Wałbrzychu (2007- 2010). Funkcje w organizacjach turystycznych: sekretarz Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (2008-2010).

 

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Łukasz Ciołek

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Finanse                         i Bankowość, magister (2005).

Certyfikat księgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów.

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2003-2006 - Apteka Wołowska, księgowy, główny księgowy

2004-2006 - Powiatowy Ośrodek Wsparcia ŚDS w Wołowie, księgowy, główny księgowy

2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Księgowości, Biuro Zarządu, Wrocław

2011 – 2014 Wings Consulting, samodzielny księgowy

2014- 2016 Wings Hotels, samodzielny księgowy

2010 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykładowca

2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń

2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Wiceprezes Zarządu

 

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy   w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Related Articles