Raport bieżący nr 11/2013

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE  S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25.04.2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.                     

Załącznik do Raportu bieżącego nr 11/2013 

Related Articles