Raport bieżący nr 11/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że frekwencja w obiektach należących do Spółki  wyniosła w styczniu i lutym 2009 roku 51,6 proc. W okresie styczeń - luty 2008 roku obłożenie wynosiło 35,8 proc.  Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - luty 2009 roku ukształtowały się na poziomie 5 mln 739 tys. złotych. W roku 2008 wynosiły 4 mln 302 tys. złotych.  Wysoka sprzedaż, a także wyższa średnia stawka za pokój (ADR) i średni  przychód z jednego pokoju (RevPAR), spowodowały, iż Spółka INTERFERIE S.A. ma  lepszy wynik na sprzedaży w porównaniu z minionym rokiem: za styczeń i luty 2009 roku strata wyniosła 110 tys. złotych przy 674 tys. złotych straty w 2008 roku.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)             

Załącznik do Raportu bieżącego nr 11/2009

Related Articles