Raport bieżący Nr 10/2022

Zarząd spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02.03.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) od URBEX Sp. z o.o.

Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie URBEX

Related Articles