Raport bieżący Nr 10/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.03.2017 r.) wpłynęło do Spółki pismo Zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., będącego organem zarządzającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego pod nazwą KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, w portfelu, którego znajdują się m.in. spółki INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.  Zarząd KGHM TFI S.A. poinformował o ewentualnej możliwości przeprowadzenia pomiędzy INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. transakcji sprzedaży OSW Barbarka w Świnoujściu (obiekt należący do INTERFERIE S.A.). KGHM TFI S.A. w przedmiotowym piśmie wskazuje, iż „(…) identyfikuje korzyści z realizacji przedmiotowej transakcji zarówno dla spółek: INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A, jak też – z punktu widzenia długookresowego interesu – dla całej Grupy Kapitałowej”. W ocenie KGHM TFI S.A. „(…)obiekt, który dzisiaj ze względu na ograniczenia działki gruntowej oraz ograniczenia w PPZ Miasta Świnoujście nie ma możliwości rozbudowy i tym samym nie wpisuje się w strategię INTERFERIE S.A. polegającą na budowie dużych obiektów hotelowych typu „all in one”, stanie się w wyniku transakcji sprzedaży donatorem środków na tzw. „wkład własny” zabezpieczający finansowanie dłużne przeznaczone na realizację pierwszej inwestycji (…)”. KGHM TFI S.A. wskazuje, iż „mając na uwadze powyższe, Fundusz powziął decyzję o wzajemnym poinformowaniu spółek INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. o potencjalnej możliwości dokonania przedmiotowej transakcji, z zastrzeżeniem zachowania warunków nieodbiegających od rynkowych”.

INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju, 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6, w związku z przedmiotowym pismem oraz zamiarem prowadzenia rozmów dotyczących potencjalnej transakcji sprzedaży Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego BARBARKA położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, podpisały umowę o zachowaniu poufności. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

Zarząd INTERFERIE S.A. informował o planach związanych ze zbyciem nieruchomości w Raporcie bieżącym Nr 6/2017  oraz Raporcie bieżącym Nr 9/2017  oraz Raporcie rocznym.

 

 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Related Articles