Raport bieżący nr 10/2010

W nawiązaniu:

1)  do raportu bieżącego nr 8/2010 opublikowanego w dniu 3 marca 2010 r., dotyczącego zwołania na dzień 31 marca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., 

2)  do raportu bieżącego nr 9/2010 opublikowanego w dniu 3 marca 2010 r., dotyczącego projektów uchwał na zwołane w dniu 31 marca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zarząd Spółki wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki przedstawia treść dotychczas obowiązujących jego postanowień oraz treść proponowanych zmian, które prezentuje w załączeniu.  

Podstawa prawna : §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)         

Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2010

Related Articles