Raport bieżący Nr 1/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. w związku z opublikowanymi przez niektóre media informacjami o planowanym połączeniu INTERFERIE S.A. z innym podmiotem, informuje iż wszelkie zagadnienia istotne dla uczestników rynku kapitałowego oraz opinii publicznej – są przekazywane przez Emitenta z poszanowaniem obowiązujących przepisów.  Zarząd INTERFERIE S.A. nie posiada wiedzy o możliwym połączeniu  z innym podmiotem i nie prowadzi działań, które do tego mogłoby prowadzić .   

Zarząd Emitenta informuje, że wobec błędnych informacji prasowych wystąpił do mediów publikujących powyższe informacje z żądaniem o sprostowanie i usunięcie tych informacji.   

Zarząd przekazuje niniejszą informację w celu zapewnienia inwestorom rzetelnego dostępu do informacji. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Related Articles