Raport bieżący nr 1/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje wykaz informacji, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2009.  

Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2009 dostępne są na stronie internetowej Spółki:  http://www.gielda.interferie.pl/     

Podstawa prawna: art.65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539).         

 

Wykaz raportów 2009

Related Articles