Raport bieżący nr 1 / 2007

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2007 r.:

1) Raporty kwartalne :

a) za IV kwartał 2006 r. – w dniu 09.02.2007 r.
b) za I kwartał 2007 r. - w dniu 30.04.2007 r.
c) za II kwartał 2007 r. – w dniu 01.08.2007 r.
d) za III kwartał 2007 r. – w dniu 31.10.2007 r.

2) Raport półroczny za I półrocze - w dniu 07.09.2007 r.

3) Raport roczny za 2006 r. - w dniu 06.04.2007 r.

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Raport bieżący nr 1 / 2007 (PDF 53 kb)

Related Articles