Raport bieżący CG Nr 1/2015

Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 24.04.2015 roku.

 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (Spółka) informuje, że Spółka nie zastosowała się do reguł objętych treścią zasady nr 1 pkt. 5 części II Kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż do momentu przekazania przedmiotowej informacji - Spółce nie zostały udostępnione kandydatury zgłaszane do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi.

 

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Related Articles