Raport bieżący CG 2/2013

Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 25.04.2013 roku.

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (Spółka) informuje, że Spółka nie zastosowała się do reguł objętych treścią zasady nr 1 pkt. 5 części II Kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż do momentu przekazania przedmiotowej informacji - Spółce nie zostały udostępnione kandydatury zgłaszane do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi.
Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Related Articles