Raport bieżący 6/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych do składu Zarządu  Spółki przez Radę Nadzorczą dnia 13 lutego 2007 r.: 

Waldemar Czechowski-Jamroziński (48 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydział Filologiczny, magister (1984) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

2004 - 2006 Konsultant - Koordynator projektów, Demos Polska Sp. z o.o., Warszawa,

2001 - 2004 Członek Zarządu – Wiceprezes, Dyrektor Personalny Grupy Kapitałowej IMPEL S.A., Wrocław,  1999 – 2000 Dyrektor Oddziału w Legnicy i Głogowie TUnŻ Commercial Union,

1996 – 1999 Konsultant w spółkach grupy Ernst & Young (Ernst & Young MCS, Ernst & Young Audit), 

1992 – 1996 Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego oraz wykładowca Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wyższa Szkoła Zarządzania – The Polish Open University Warszawa,

1984 – 1993 pracownik naukowy, Uniwersytet Wrocławski 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Piotr Bogdan Kaczyński  (51 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiki Produkcji Organizacja i Zarządzanie, magister (1980). Studium Doktoranckie Uniwersytet Gdański.  

 Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

2006 – 2007 Doradca Zarządu, Comex joint venture Sp. z o.o.

2003 – 2006 Prezes Zarządu Stradom S.A., Częstochowa

2002 -  2003 Doradca Prezesa, Softbank Serwis Sp. z o.o., Gdańsk

2000 – 2002 Wiceprezes Zarządu TP Invest Sp. z o.o., Warszawa

1998 – 1999 Członek Zarządu DGT Sp. z o.o., Gdańsk

1997 – 1998 Wiceprezes Zarządu BEST  S.A., Sopot

1994 – 1997 Dyrektor Zarządzający ds. logistyki, Bank Gdański S.A. , Gdańsk

1994 – 1995 Pełnomocnik Zarządu, Bank Gdański S.A., Gdańsk

1993 – 1994 Członek Zarządu TP S.A., Warszawa

1992 – 1993 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Lubin

1991 – 1992 Dyrektor, STU HESTIA Ins. S.A., Sopot

1990 – 1991 Doradca Prezesa i Dyrektor w  Urzędzie Antymonopolowym, Warszawa; 

 1985 – 1990 starszy asystent, Uniwersytet Gdański

1984 – 1985 starszy specjalista, Zakład Usług Inwestycyjnych, Gdańsk,

1980 – 1981 specjalista w ZP i U Inwestprojekt, Gdańsk 

 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)          

Raport bieżący nr 6 / 2007 (PDF 45 kb)

Related Articles