Raport bieżący 5/2007

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 13 lutego 2007 r. odwołała Pana Mirosława Gojdzia ze stanowiska Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. oraz Pana Andrzeja Bukowczyka ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. dnia 13 lutego 2007 r. powołała na funkcję Prezesa Zarządu - Pana Waldemara Czechowskiego - Jamrozińskiego oraz na funkcję Wiceprezesa Zarządu - Pana Piotra Bogdana Kaczyńskiego. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Zarządu wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)          

Raport bieżący nr 5 / 2007 (PDF 45 kb)

Related Articles