Raport bieżący 23/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. przedstawia informację o aktualnym wykorzystaniu środków z emisji akcji serii B. 

W wyniku emisji akcji serii B -  INTERFERIE S.A. uzyskały kwotę 30 000 000 złotych.

Zgodnie z zapisami  punktów 10.3 oraz punktu 23.2 Prospektu Emisyjnego Akcji INTERFERIE S.A. pozyskane środki postanowiono wykorzystać na następujące cele: 

1) zakup nowego obiektu,

2) rozbudowę istniejących obiektów. 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż na dzień 22 czerwca 2007 roku  w  następujący sposób zrealizowano  przedsięwzięcia inwestycyjne  finansowane ze środków pozyskany z emisji akcji serii B: 

1) za kwotę netto 19 000 000 złotych zakupiono nieruchomości w Świnoujściu (szczegółowe parametry zostały określone w Raporcie bieżącym Nr 22/2007 z dnia 21.06.2007 r.). W wyniku zakupu zwiększono o 150 liczbę pokoi hotelowych będących w zasobach Spółki,

2) za kwotę netto 8 000 000 złotych rozbudowano i dokonano kompleksowej rewitalizacji ośrodka Barbarka w Świnoujściu. W wyniku prowadzonych prac podniesiony zostanie standard ośrodka oraz zwiększono o 14 ilość pokoi. Ośrodek zostanie otwarty dla klientów w sierpniu bieżącego roku,

3) pozostała kwota  przeznaczona zostanie  na rozbudowę Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie.           

Raport bieżący nr 23/2007 (PDF 46 kb)

Related Articles