Raport bieżący 21/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie podaje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Szczegółowy wykaz zasad określa załącznik do niniejszego raportu.         

Załącznik (PDF 125 kb)

Related Articles