Raport bieżący 19/2007

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 17/2007  z dnia 25 kwietnia 2007 r., przekazuje informacje dotyczące Pana Rafała Citowicza i Pani Karoliny Piesiewicz, powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji uchwałą  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z dnia 25.04.2007 r.  

 Rafał Citowicz (33 lata)

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Dr nauk prawnych.

Ukończona aplikacja sędziowska. 

Wpisany na listę radców prawnych. 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1999 - 2002 aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

2001 do chwili obecnej - asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Inna działalność wykonywana poza INTERFERIE S.A.: 

- kancelaria radcy prawnego we Wrocławiu

 - członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Gliwicach 

Jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. tj.: Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Gliwicach. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Karolina Piesiewicz (32 lata)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wyższe - magister Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

studia podyplomowe: 

Podyplomowe Studium Wiedzy o Europie i Integracji Europejskiej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2001 - 2002  Adecco, departament windykacji GE Money Bank 

2002 do chwili obecnej GE Money Bank, specjalista w Departamencie Przeciwdziałania Wyłudzeniom.  

 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

Członkowie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powołani na II kadencję, tj.:

1) Antoni Gątkowski, 

2) Alina Rocka, 

3) Jacek Swakoń, 

zasiadali w Radzie Nadzorczej I kadencji. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)  

Related Articles