Raport bieżący 17/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 25.04.2007 r. następujące osoby zostały powołane na nową kadencję Rady Nadzorczej: 

1) Antoni Gątkowski,

2) Alina Rocka,

3) Jacek Swakoń,

4) Karolina Piesiewicz,

5) Rafał Citowicz. 

Informacje o nowopowołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z2005 r. Nr 209, poz. 1744)                 

Raport bieżący nr 17/2007 (PDF 47 kb)

Related Articles