Raport bieżący 15/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2007 r. do Spółki wpłynęła informacja od Pani Doroty Jaworskiej  – Członka Rady Nadzorczej następującej treści:

   „Informuję, iż z dniem 20.04.2007 r. składam rezygnację z członkostwa w  Radzie Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. ”  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)               

Raport bieżący nr 15/2007 (PDF 47 kb)

Related Articles