Raport bieżący 14/2007

Zarząd INTERFERIE S. A. informuje, że w Raporcie bieżącym nr 12/2007 z dnia 16.04.2007 r. znalazł się oczywisty błąd drukarski. Prawidłowa treść winna brzmieć:

"Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2007 roku:" .

Related Articles